уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чужди университети (лектори) за 2023/2024 г.

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чужди университети (лектори) за 2023/2024 г.

Информираме Ви, че на сайта на МОН в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“, линк: Преподаватели (mon.bg), е публикувана обява за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в чуждестранни висши училища с краен срок за подаване на документи до 10 юли (понеделник) 2023 г. в следните чуждестранни висши училища:

1.           Виенски университет, Австрия
2.           Тирански университет, Албания
3.           Бакински славянски университет, Азербайджан
4.           Ереванския държавен университет  по лингвистика и социални науки  „В. Брусов“,Армения
5.           Университетски  колеж Лондон, Великобритания,
6.           Фрайбургски университет „Алберт Людвиг“, Германия
7.           Кьолнски университет, Германия
8.           Сухумски държавен университет, Грузия
9.           Атински национален и каподистриев университет, Гърция
10.         Тракийски университет „Македония“, Солун, Гърция
11.         Делхийски университет, Индия
12.         Тринити Колидж, Дъблин, Ирландия
13.         Университет „Ка‘Фоскари“, Венеция, Италия
14.         Университет „Ориентале“, Неапол, Италия
15.         Университет за чужди езици, Пекин, Китайска народна република
16.         Лисабонски университет, Португалия
17.         Познански университет „Адам Мицкевич“, Полша
18.         Букурещки университет, Румъния
19.         Западен университет, Тимишоара, Румъния
20.         Крайовски университет, Румъния
21.         Люблянски университет, Словения
22.         Прешовски университет, Словакия
23.         Белградски университет, Сърбия
24.         Нишки университет, Сърбия
25.         Университет „Екс-Марсилия“, Франция
26.         Университет „Йотвьош Лоранд“, Будапеща, Унгария
27.         Карлов университет, Прага, Чехия
 
 

Обява за процедурата

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература Документите се подават в срок до 10 юли 2023 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване, по електронен път едновременно на следните адреси: byanev@uni-plovdiv.bg и mihaela@uni-plovdiv.bg.
 
П.С. В настоящата обява са включени и местата, за които понастоящем има командировани лектори. Това са тези лектори, които са избрани през 2019 г. и до момента са командировани кумулативно за общо 4 години, без да са участвали в процедури за подбор по ПМС 44/2019 г. По силата на л. 10, ал. 2 от ПМС 44/2019 г. този срок изтича и следва да се обяви процедура за подбор. Настоящите лектори са уведомени за предстоящите процедури.
 
 
Последна промяна на 2023-06-28 10:54:33
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол