уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. ПУ „Паисий Хилендарски“ с нов ректорски екип

ПУ „Паисий Хилендарски“ с нов ректорски екип

На първото заседание на новоизбрания от общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“ академичен съвет ректорът – проф. д-р Румен Младенов, който получи втори мандат с огромно мнозинство, предложи новия си управленски екип.

Членовете на Академичния съвет, който се проведе на 19 юни 2023 г. в 6 аудитория на Пловдивския университет, гласуваха над четиридесет решения, свързани с учебни, научни, инфраструктурни и кадрови въпроси, касаещи пловдивската Алма матер. Едно от тях беше и утвърждаването на новия екип от заместник-ректори на проф. д-р Румен Младенов, които ще отговарят за различните ресори в Университета.

С тайно гласуване представителите на деветте факултета, администрацията и студентския съвет на ПУ избраха петимата заместници на ректора.

Заместник-ректор по научноизследователската дейност остава проф. д-р Теменужка Йовчева от Физико-технологичния факултет, която отговаряше за същия ресор и в предния мандат на проф. Младенов.

На мястото на доц. Мария Стоянова, която беше избрана за председател на Общото събрание на ПУ, учебната дейност поема проф. д-р Пламен Стоянов от Биологическия факултет.

Заради силно развиващата се в положителен аспект проектна дейност на Университета бе утвърден самостоятелен ресор със заместник-ректор проф. д-р Невена Милева от Физико-технологичния факултет.

За заместник-ректор по международната дейност и връзките с обществеността академичният съвет избра доц. д-р Борян Янев от Филологическия факултет.

Акредитационната дейност на университета ще бъде управлявана от заместник-ректора проф. д-р Станимир Кабаиванов от Факултета по икономически и социални науки.

Проф. Младенов подчерта, че се е спрял на този екип заради професионализма и личностните качества, присъствието и доверието сред академичните среди, както и заради силата на младостта.

На заседанието си Академичният съвет взе решение и за допълване на членове в Съвета на настоятелите към ПУ „Паисий Хилендарски“. Новоизбрани са адв. Евдокия Кемалова и Божидар Бакалов.

Адвокат Кемалова е работила като съдия последователно в Районен съд - Пловдив, Окръжен съд – Пловдив, и Апелативен съд - Пловдив, с ранг – член- съдия във ВКС. От 2016 г. и към момента е адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив.

Божидар Бакалов е създател на компания „Програмиста“, понастоящем „Прайм Холдинг“ – втората най-голяма независима фирма за софтуерни услуги, притежавана от българи. Компанията е дългогодишен партньор на ФМИ.

Останалите членове на Съвета на настоятелите на ПУ „Паисий Хилендарски“ са инж. Иван Михайлов – член на Българската работодателска асоциация „Иновативни технологии“ (БРАИТ), инж. Пламен Панчев – управител на „Сиенит“ и Индустриални зони България ЕООД, доц. д-р инж. Никола Добрев – дългогодишен директор и член на СД на КЦМ 2000 АД, както и почетен гражданин на Пловдив, Донка Щилянова – началник на отдел „Образование“ в Община Пловдив, и Димитър Минев – директор на Регионалната народна библиотека "Иван Вазов".

Последна промяна на 2023-06-21 15:24:12
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол