уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. ПУ „Паисий Хилендарски“ представи Стратегическата си научно-изследователска и иновационна програма за развитие

ПУ „Паисий Хилендарски“ представи Стратегическата си научно-изследователска и иновационна програма за развитие

Академичната общност на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ представи днес официално Стратегическата си научно-изследователска и иновационна програма за развитие - Дигитални устойчиви екосистеми - технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкос). Събитието се проведе в хотел Рамада Тримонциум в Пловдив, а сред официалните гости бяха: Валентина Танева – съветник на Президента на Република България по образование, наука и иновации, Стефан Стоянов - заместник-кмет на Община Пловдив с ресор образование, бизнес развитие и европейски политики, представители на изследователските университети и други висши училища в страната, на бизнеса и партньори на Пловдивския университет.

В приветственото си слово към присъстващите ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Румен Младенов отбеляза, че през 2021 година висшето училище е получило статут на изследователско звено въз основа на показатели, разпределени в три групи: научни резултати, научен капацитет и възпроизводство на академичния състав, обществено и икономическо въздействие.

Това признание за ПУ „Паисий Хилендарски“ е резултат от дългогодишната упорита работа на преподавателите и изследователите, създали сериозни научни школи и приемственост във всички факултети на университета, подчерта проф. Младенов. И допълни, че гаранция за успешното изпълнение на Стратегическата програма е човешкият ресурс на висшето училище, поради което ректорското ръководство ще продължи да работи за осигуряване на мотивираща среда, която да гарантира развитието на изследователите във всички етапи на тяхната кариера, както и да подпомага интеграцията на университета в европейското изследователско пространство и международната научна общност.

Проф. Младенов подчерта също така, че изпълнението на Стратегическата научно-изследователска и иновационна програма за развитие на ПУ „Паисий Хилендарски“ е неделима част от учебния процес. По думите му качественото обучение се основава на високи научни постижения, а следващите години ще бъдат посветени на изграждането на ново поколение учени и преподаватели, които да работят за по-доброто свързване на образованието, научните изследвания и иновациите в полза на цялото общество.

Валентина Танева поднесе поздравления от името на Президента на Република България, като заяви, че ПУ „Паисий Хилендарски“ има много силна научно-изследователска програма, а проектите на висшето училище се открояват сред другите университети със своята оригиналност и коефициент на полезност за общото благо.

Стратегическата научно-изследователска и иновативна програма за развитие на университета бе представена от председателя на Управителния комитет - проф. д-р Теменужка Йовчева. Тя отбеляза, че програмата е интерсекторна в областта на зелената икономика, екологичните решения и екосистемните услуги. Целта ѝ е повишаване на научно-изследователския и иновационен капацитет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и включването му в мрежа от изследователски висши училища в България.

Проф. Йовчева подчерта, че компонентите на Стратегическата програма позволяват участието на всички факултети на университета и ангажирането на студенти, докторанти и млади учени. Реализирането ѝ ще даде възможност на Пловдивския университет да премине на следващия етап на своето развитие и да се превърне в пълноценен участник в научно-изследователската и иновационна екосистема чрез утвърждаване на следващото поколение учени, модернизиране на научните лаборатории и материалната база, укрепване на връзките с бизнеса, засилване на международното сътрудничество и осигуряване на възможности за разпространение на научните резултати чрез участие в международни научни форуми.

По-детайлно представяне на обхвата и реализацията на програмата направи нейният ръководител проф. д-р Невена Милева. Тя заяви, че в Стратегическата програма ще вземат участие водещи изследователи в стратегически за висшето училище научни области от страната и чужбина. Сред тях са: проф. д-р Антонио Каналс от Университета на Аликанте, Испания, доц. д-р Ласло Антал от Университета на Дебрецен, Унгария, проф. д-р Яри Лавонен от Хелзинкския университет и др.

Програмата се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. За ПУ „Паисий Хилендарски“ тя е на стойност 20 млн. лева със срок на изпълнение от 42 месеца. За този период е предвидено финансиране на конкурсен принцип на 15 двугодишни изследователски проекти за провеждане на научно-приложни и иновационни изследвания, насочени към получаване на резултати, необходими за защита на интелектуалната собственост.

Всички снимки от събитието можете да разгледате в ГАЛЕРИЯ.

 

Последна промяна на 2023-06-09 18:53:30
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол