уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Ресурси и съображения, свързани с политики за постигане на приобщаваща и устойчива академична общност, създадени в рамките на проект SPEAR, финансиран от ЕС

Ресурси и съображения, свързани с политики за постигане на приобщаваща и устойчива академична общност, създадени в рамките на проект SPEAR, финансиран от ЕС

Насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете в европейските академични среди от 2019 г. до момента.

След 4,5 години интензивна работа проектът SPEAR, финансиран от Хоризонт 2020, приключи през април 2023 г. Работата по SPEAR бе насочена към насърчаване на приобщаващото равенство между половете в изследователските институции, чрез внедряване на иновативни и устойчиви планове за равнопоставеност между половете (GEPs – Gender Equality Plans) в девет научноизследователски организации (RPOs – Research Performing Organisations), разположени в различни части на Европа.

Богатият практически опит и колективни знания позволи на партньорите по проекта да разработят ценни ресурси и учебни материали в подкрепа на рутинната дейност на експертите в областта на равнопоставеността между половете, европейските и националните политици, както и работата на други заинтересовани страни, насочена към осъществяване на дълготрайна структурна промяна, укрепване на приобщаването и равнопоставеността между половете в европейските академични среди, и насърчаване приемането на по-широка демократична програма.

Съображения, свързани с политики, насочени към Европейските политици и практици в областта на равнопоставеността между половете („SPEAR’s Cycle of Policy Reflections“)

„SPEAR’s Cycle of Policy Reflections“  обединява гласовете, опитът и експертизата на експерти и практици от редица различни организации и национални среди, за да подсили и подкрепи разработването на съвременните политики за устойчиво и приобщаващо Равенство между Половете (GE –  Gender Equality) в академичните среди. Този документ, разработен по проект SPEAR, обхваща четири взаимосвързани теми:

 1. Кариери в академичните среди: подбор, повишение, кариерно развитие;
 2. Работна и учебна среда, и сексизъм в академичните среди;
 3. Мейнстрийминг в областта на равнопоставеността между половете и GEPs;
 4. Интегриране на измерението „GE+“ в изследванията, иновациите и преподаването;

 

Тези четири теми подчертават необходимостта от тясна връзка между ежедневните практики, политическия дебат и законодателните процеси, за да се наблегне на аргументи, основани на знания и изследвания, да се укрепят демократичните ценности и да се противодейства на последствията от антидемократичните движения.

Можете да изтеглите „SPEAR’s Cycle of Policy Reflections“ тук: www.gender-spear.eu/resources

Ресурси, в помощ на въвеждането на GEPs в RPOs

В резултат от работата по проект SPEAR бе разработена специфична методология в подкрепа на прилагането на GEPs, ориентирана към постигането на творчески, отворени, смекчаващи, процесуални, сигурни  и устойчиви (COMPASS – Creative, Open, Mitigating, Processual, Accountable, SMART and Sustainable) промени. Разработена е и колекция от ресурси за подпомагане на практиците в работата им за постигане на равнопоставеност между половете и внедряване на GEPs, така че мерките, взети от тях, да бъдат ефективни и устойчиви. Ръководството COMPASS на SPEAR обхваща следните три стъпки от пътя на внедряването на GEPs:

 • Първо, запознайте се с наболелите въпроси, свързани с пола, и ключовите стъпки за прилагане на GEP, чрез лесните за ползване, виртуални учебни материали на SPEAR, налични на gender-spear.eu/virtual-materials.
 • След това се запознайте с Ръководството COMPASS на SPEAR, което предлага холистичен и практичен подход, ориентиран към различни етапи от процеса на разработване на GEP, в подкрепа на експертите по равнопоставеност между половете. То съдържа интерактивната розетка COMPASS на SPEAR с насочващи въпроси, вдъхновяващи примери за добри практики от SPEAR консорциума, както и помощни материали и упражнения. Можете да започнете вашето пътуване на следния линк: gender-spear.eu/compass.
 • И накрая, почерпете вдъхновение от първите планове за равнопоставеност между половете (GEPs), въведени от научноизследователските организации, участвали в SPEAR, налични на английски език на следния линк: gender-spear.eu/gender-equality-plans.

Ръководството COMPASS на SPEAR е достъпно за всички заинтересовани страни, които разработват и/или преразглеждат своите институционални GEPs.

Относно SPEAR

SPEAR е проект, финансиран от ЕС по програма Хоризонт 2020, стартиран през януари 2019 г., с основна цел да инициира институционална промяна и да подпомогне разработването и прилагането на планове за равнопоставеност между половете в девет европейски научноизследователски организации. Партниращите организации в SPEAR са: University of Southern Denmark (Дания), Uppsala University (Швеция), RWTH Aachen University (Германия), Europa Media Non-profit Ltd. (Унгария), Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH (Австрия), University of Plovdiv „Паисий Хилендарски“ (България), International Business School (България), Vilnius University (Литва), Vytautas Magnus University (Литва), NOVA University Lisbon (Португалия) и University of Rijeka (Хърватия).

 

За да научите повече за проекта SPEAR, посетете www.gender-spear.eu и следете в социалните медии:

 

Twitter: @SpearProject

LinkedIn: SPEAR project

Facebook: SPEAR project

Instagram: spearproject

YouTube: SPEAR Project

 

 

Контакти във връзка със съобщението за пресата:

Глория Бевилакуа, мениджър комуникации, Europa Media;

Имейл: gloria.bevilacqua@europamedia.org

Ева София Майерс, SPEAR изпълнителен координатор, Университет на Южна Дания;

Имейл: myers@sdu.dk

Лив Байснер Петерсен, SPEAR административен координатор, Университет на Южна Дания;

Имейл: baisner@sdu.dk

Последна промяна на 2023-06-05 16:01:32
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол