уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!

Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ПУ И ФИЛИАЛИТЕ!

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква "б" от ЗВО е необходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

След вход в системата е-портал, в менюто Индивидуален план, подменю Текущ е създаден формуляр за попълване на преподавателска заетост и видео инструкция. Формата за попълване е направена по изискуемите данни. Необходимо е да се попълни изпълнението на заетостта за втори семестър за учебната 2022/2023 г.

Срокът за попълване е до 30.07.2023 г. включително.
За указание при попълване изгледайте видеото в секция "Видео инструкции".
За проблеми, неточности в данните или липса на такива - developers@uni-plovdiv.bg;

Одобрил: проф. д-р Балик Джамбазов; Последна промяна на 2023-05-29 09:46:19
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол