уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Проф. д-р Румен Младенов е преизбран за ректор на Пловдивския университет

Проф. д-р Румен Младенов е преизбран за ректор на Пловдивския университет

Проф. д-р Румен Младенов е новият ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Той бе преизбран за втори мандат с огромно мнозинство от 355 гласа от общо 429 гласували делегати на Общото събрание.

За доц. Теодора Филипова гласуваха 49 делегати, а за доц. Атанас Владиков – 13.

Кандидатурата на проф. Младенов бе издигната от Общите събрания на 5 факултета – Биологически, Химически, Физико-технологичен, Философско-исторически и Педагогически, от студентите и докторантите и от Филиалния съвет на филиал Кърджали. Сред предизвикателствата за своя нов мандат той открои развитието на научната дейност в посока реализация на резултатите от научните изследвания и комерсиализация на продуктите, получени от тази дейност, създаването на механизми за привличане и задържане на млади преподаватели, както и поемане на обществени ангажименти с национална значимост.

В програмата си за управление на университета за следващите 4 години новият стар ректор залага на надграждане на постигнатото и постигане на устойчиво развитие на висшето училище.

С тайно гласуване Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски” избра и нов състав на Академичния съвет и Контролен съвет. Членовете на АС са 45, а на КС – 10.

За председател на КС бе предложена проф. д-р Люба Чалъкова от ЮФ, а за нейн заместник – доц. д-р Иван Бодуров от ФТФ.

Преди това с 420 гласа доц. д-р Мария Стоянова бе избрана за председател на Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“ за следващите 4 години. За зам.-председател на ОС делегатите избраха проф. д.м.н. Манчо Манев, с 429 гласа.

 

Честито на новия ректор!

 

 

Последна промяна на 2023-05-23 14:48:26
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол