уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Летен отдих в учебно-творческата база в град Ахтопол за работещи в Пловдивския университет

Летен отдих в учебно-творческата база в град Ахтопол за работещи в Пловдивския университет

През периода 3 юли – 3 септември в Университетската учебно-творческа база в град Ахтопол е осигурен летен отдих за работещи в Пловдивския университет и техните семейства.  

Настаняването ще е в 14 стаи, във всяка от които има две единични легла и един разтегателен фотьойл. Снимки от учебно-творческата база в гр. Ахтопол има на следния линк.

Продължителността на престоя за летен отдих в тази база е 6 нощувки, като смените за пребиваване през лятото на 2023 г. са следните:

1 -ва

2-ра

3-та

4-та

5-та

6-та

7-ма

8-ма

03.07-09.07

11.07-17.07

19.07-25.07

27.07-02.08

04.08-10.08

12.08-18.08

20.08-26.08

28.08-03.09

 

Таксата за целия престой е 300 лв. 

Право да кандидатства има всеки, който към настоящия момент работи в ПУ „П. Хилендарски“.

Класирането на кандидатите ще е по следния начин:

  1. По критерия „трудов стаж в Университета по години и месеци“, който се приравнява в брой точки. Например: 

трудов стаж 3 години и 6 месеца - 306 точки;

трудов стаж 3 години и 11 месеца - 311 точки; 

 трудов стаж 36 години и 6 месеца - 3606 точки; 

трудов стаж 36 години и 11 месеца - 3611 точки; 

и т.н.

  1. При кандидатстване на двама работещи в Университета (съпруг и съпруга) точките за класиране се формират по следния начин: 100% точките на заявителя и 30% точките на придружителя.
  2. Към получения брой точки се добавят допълнително по 500 точки за дете.
  3. Предимство при настаняването имат:

А) самотни майки/бащи с деца до 18 години.

Б) лица с трайни увреждания със 70% и над 70% ТЕЛК/НЕЛК. 

Желаещите да почиват в Учебно-творческата база в гр. Ахтопол подават заявление през периода 25 май – 7 юни 2023 г. в електронен вид на имейл utb@uni-plovdiv.bg или на хартия в „Деловодство“ – стая №18 в Ректората. 

Класирането на кандидатите ще бъде обявено на 15 юни 2023 г. 

Забележка: С цел оперативност при класирането, препоръчително е в заявлението да се посочат повече от една възможни смени за настаняване в базата, подредени по степен на желание. 

 

ЗА НАСТАНЯВАНЕТО В ОСТАНАЛИТЕ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКИ БАЗИ НА УНИВЕРСИТЕТА ОЧАКВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. 

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2023-05-23 11:49:48
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол