уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Европейският съюз отново в университета

Европейският съюз отново в университета

В Деня на Европа – 9-ти май, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ стана част от инициативата на Европейската комисия „Европейският съюз отново в университета“. Доц. д-р Борян Янев приветства судентите и ги поздрави по случай празника, отбелязващ мира и единството в Европа. Специален гост на събитието беше госпожа Емилия Шехтова – служител по политиката към дирекция „Иновации и Европейско научноизследователско пространство” на Европейската комисия. Тя беше подготвила интересна и изчерпателна презентация на тема: „Отново в университета – възможности за нас в Европейския съюз“. Към събитието проявиха интерес голям брой студенти и преподаватели от Юридическия, Филологическия, Философско-историческия факултет и Факултета по икономически и социални науки.

Презентацията на госпожа Шехтова акцентира върху структурата на европейските институции, конкретните програми, финансирани от Европейския съюз, с възможности за развитие на младите хора, международния обмен с цел обучение и с цел придобиване на практически умения във връзка с бъдещо професионално развитие. Тя сподели личния си опит като стажант в европейските институции веднага след завършването на висшето си образование, довел до личностното и професионалното ѝ израстване. Будните пловдивски студенти също разказаха за своите преживявания в рамките на международни обмени, в които са участвали, и за ползите от тях, които съпътват ежедневието им и до днес. Участниците задаваха много въпроси, свързни с възможностите за стаж в европейските институции, начините за кандидатсване и порталите за официална информация с обявените позиции.

Госпожа Шехтова представи също и множество инициативи на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“, които предлагат разнообразие от възможности за младите хора. Специално внимание беше обърнато на стремежа на Европейския съюз да работи в посока компенсация на въглеродния отпечатък върху земята.

Друг важен за Пловдивския университет акцент беше поставен върху създадените алианси от университети и начините за включване в тях за разработка на съвместни образователни програми.

На финала госпожа Шехтова направи кратка викторина с въпроси, на които студентите активно се надпреварваха да отговорят. Те получиха много награди за своите изчерпателни отговори. Вдъхновяващата и плодотворна среща завърши с обещание от двете страни за още инициативи занапред!

Европейският съюз отново в университета - 1

Европейският съюз отново в университета - 2

Европейският съюз отново в университета - 3

Европейският съюз отново в университета - 4

 

Последна промяна на 2023-05-10 15:02:25
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол