уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Да посрещнем с „Добре дошли!“ новите докторанти

Да посрещнем с „Добре дошли!“ новите докторанти

Тържествено посрещане на новозачислените докторaнти от всички факултети на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се състоя на 29 март 2023 г. в зала „Компас“ на университета. Събитието бе организирано от Центъра за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis в партньорство с отдел „Международно сътрудничество“ на Пловдивския университет.

Събитието беше замислено като първа среща на новото поколение млади учени на университета с ректорското ръководство в лицето на проф. д-р Румен Младенов, ректор на университета, и проф. д-р Теменужка Йовчева, заместник-ректор по научноизследователската и издателската дейност. Проф. д-р Румен Младенов произнесе приветствено слово, в което изрази своята радост от посрещането на новите докторанти, пожела им успех по пътя на науката и ги увери, че винаги могат да разчитат на подкрепата на ректорското ръководство на университета. Доктор Меги Дакова от Факултета по икономически и социални науки поднесе поздравително слово от името на успешно защитилите през последната учебна година докторанти. Чрез кратка презентация проф. д.ф.н. Л. Липчева-Пранджева, ръководител на Academia Iuventutis, запозна всички със структурата и видовете дейности на Центъра. Специални гости на събитието бяха г-н Стефан Груев и г-жа Маргарита Стоева от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието и науката. Те подробно информираха докторантите за разнообразните възможности за мобилност, които програмата „Еразъм +“ им предоставя. Лекцията им се оказа изключително интересна и ползотворна и беше последвана от дискусия, в която младите учени зададоха своите въпроси, а представителите на програмата „Еразъм +“ и доц. д-р Надя Чернева, заместник-ректор по международно сътрудничество и академична мобилност, отговориха на тях. Срещата на докторантите с ректорското ръководство приключи с разговори на чаша вино, създаване на нови познанства и добро пролетно настроение, които останаха запечатани в обща снимка на всички, участвали в събитието.

 

Снимка

Снимка

Снимка

Снимка

Всички снимки от събитието в ГАЛЕРИЯ.

 

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 2023-04-04 14:50:54
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол