уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Пловдивският университет дигитализира административното обслужване на студентите

Пловдивският университет дигитализира административното обслужване на студентите

На двудневен семинар в град Сандански ректорското ръководството, преподаватели и служители на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" обсъдиха дигитализацията на административното обслужване на студентите. Основна тема на форума беше разработването на електронни масиви във връзка с промените в нормативната уредба, отнасящи се до административното обслужване на учебния процес в университета.

В семинара взеха участие екипите на Университетския информационен център с директор проф. д-р Балик Джамбазов и Учебен отдел, ръководен от Грозданка Певичарова. В присъствието на зам.-ректорите - проф. д-р Антон Илиев, с ресор "Информационна инфраструктура и акредитационни процедури", доц. д-р Мария Стоянова - "Учебна дейност", проф. д-р Теменужка Йовчева - "Научноизследователска и издателска дейност" и доц. д-р Надя Чернева - "Международно сътрудничество, академична мобилност, връзки с обществеността и протокол" се проведоха изключително ефективни разговори, свързани с оптимизиране на функционалностите на електронните услуги за студенти и преподаватели в съответствие с актуалните нужди в работата на Учебен отдел. Основната презентация на съществуващите електронните услуги беше представена от Милен Близнаков, Иван Иванов, Асен Узунов и Младен Тончев. Като резултат от дискусиите бяха набелязани предстоящи разработки, допълващи наличните ресурси.

Представената на събитието платформа E-portal представлява система за информационни услуги за преподаватели, администрация и студенти. Тя дава възможност за плащане на такси онлайн, онлайн кандидатстване за стипендии и проверка на статус на студента в реално време, проверка на оценки и др.

Работата на създадения софтуер се усъвършенства с помощта на всички служители на Университетския информационен център, които осигуряват и поддържат компютърната инфраструктура на висшето училище, както и в условията на непрекъсната комуникация с всички университетски структури, използващи електронния портал.


Последна промяна на 2023-03-29 19:32:20
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол