уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Форум Наука 2023

Форум Наука 2023

Двудневен форум за представяне на проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“, организира днес и утре Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Той се провежда в Хисаря, в едноименния хотел „Хисар“.

По програма научният форум бе открит от проф. д-р Невена Милева, директор „Научна и проектна дейност“, проф. д-р Румен Младенов – Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“ и проф. д-р Теменужка Йовчева, зам.-ректор на висшето училище с ресор "Научноизследователска и издателска дейност".

В приветственото си слово проф. Младенов подчерта, че едно от най-големите постижения на научната общност на ПУ е придобиването на статут на научноизследователски институт, което е доказателство за качеството на научноизследователската и проектна дейност на висшето училище, както и оценка на професионализма на академичния състав и постигнатите научни резултати.

„Няма съмнение, че образованието и науката ще вървят ръка за ръка. В този смисъл подкрепата на творческата енергия и оригиналните идеи, стимулирането на научната активност и увеличаването на участниците във вътрешноуниверситетски, национални и международни проекти и програми е стратегическа цел на университетското ръководство“, заяви Ректорът пред участниците в научния форум.

След официалната сесия, проф. д-р Илия Илиев представи проекта: „Биодизайн и биоикономика – Изработване на платформа за анализ потенциала на българския бизнес за въвеждане на биобазирани технологии в индустриални сектори, функциониращи в условията на биоикономика“. Проф. д-р Александър Илиев фокусира вниманието на аудиторията върху създадения от Педагогическия факултет пилотен модел на образователна методика за преподаване на теоретични дисциплини чрез театрално и филмово изкуство. Доц. д-р Ани Кемалова презентира проекта на Филологическия факултет „Филологически и методически предизвикателства в дипломния проект като индикатор за динамиката на научната колаборация в отношенията утвърден – млад изследовател“, чиито практически резултати биха могли да бъдат мултиплицирани в работата на всички факултети.

В утрешния ден ще има представяне на още 3 проекта, финансирани от ФНИ. Главен асистент д-р Атанас Терзийски ще презентира „Национална мрежа за наблюдение на радон: мониторинг, прогнози и социални аспекти чрез отворени данни“, доц. д-р Слави Любомиров - „Смарт лаборатория за чисти енергийни технологии“, а доц. д-р Дилян Георгиев - „Иновативна лаборатория за екологичен анализ и реакция срещу екологични катастрофи - ЕКОЛАБ“.

Форумът „Наука 2023“ е традиционен за ПУ „Паисий Хилендарски“ и се провежда за 15-и път. В изданието му тази година се представят проекти с разнообразна тематика, които се изпълняват от всички факултети.

Фонд „Научни изследвания“ финансира национални научни програми и проекти за научни изследвания във висшите училища и научните организации в Република България, като следва международно признатите стандарти и отчита съществуващия национален научен потенциал и обществените нужди и приоритети.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ изпълнява проекти, финансирани от ФНИ, чрез специално създадено за целта Поделение „Научна и проектна дейност“ с ръководител проф. д-р Невена Милева.


 

 

Последна промяна на 2023-03-16 16:02:11
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол