уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Важно за общежития!

Важно за общежития!

          Съобразно чл. 17, ал. 2 от Наредбата за ползване на студентски столове и общежития и решение №21 на АС на ПУ от 30.01.2023 г., през м. септември 2023 г. приемът на документи за кандидатстване в общежития по общия ред ще бъде само по показател „успех“ както следва:

  • за студенти втори и по-горен курс - среден семестриален успех от предходната академична година;
  • за студенти първа година на обучение – според бала за приемане.

          Не е необходимо предоставянето на доходи на членовете на домакинството.

          Редът за кандидатстване за студентите, които се настаняват в общежитие без класиране, не се променя.

Последна промяна на 2023-02-10 09:15:50
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол