уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Важно за стипендии!

Важно за стипендии!

Съобразно чл. 3, ал. 11 от ПМС №90 / 26.05.2000 г., считано от 01.03.2023 г., стипендии за студенти и докторанти ще се изплащат след 20-то число на текущия месец.

Одобрил: Анелия Терзиева; Последна промяна на 2023-01-30 09:19:57
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол