уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Класиране за стипендии - първи семестър 2022/2023 г.

Класиране за стипендии - първи семестър 2022/2023 г.

ПУ „Паисий Хилендарски” обявява класиране за стипендии за първи семестър на учебната 2022/2023 г.

 Заповед за условията и реда на предоставяне на стипендии
 

 
Класиране за стипендии за приоритетни специалности за първи семестър 2022/2023 г.
 
Класиране за стипендии за първи семестър 2022/2023 г.

Легенда
Чл.3, ал.3, т.1 ПМС 90/2000 г.

Студентки майки с дете до 6-годишна възраст

Студенти с трайни увреждания

Студенти с двама родители с трайни увреждания

Несемейни студенти без двама родители

Студенти с един родител с трайни увреждания

Чл.3, ал.3, т.2 ПМС 90/2000 г.

Чуждестранни студенти по ПМС

Чл.3, ал.4 ПМС 90/2000 г.

Студенти бащи- с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка
или упражняването на родителските права са предоставени на бащата
студент

 


Забележка: Чуждестранни суденти без IBAN ще си получат стипендиите в касата на университета (Ректорат), след 30.11.2022 г.
 
 
Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2022-11-21 13:42:24
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол