уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Конкурс за стипендианти на БНБ за 2023 г.

Конкурс за стипендианти на БНБ за 2023 г.

От името на Комисията за подбор и работа със стипендианти на Българската народна банка, бихме искали да ви информираме, че БНБ обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2023 година.

БНБ отпуска следните стипендии:

  • две стипендии в размер на 750 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;
  • една стипендия в размер на 1000 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

 

Стипендиите се отпускат за период от девет месеца.

Документите на кандидатите се подават в срок до 14 декември 2022 г. включително.

Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ тук.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 469 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 41.

 

 

___________________________________

Българска народна банка

Пл. „Княз Александър І” №1

1000 София, България

Тел.: (+359 2) 9145 2723

Последна промяна на 2022-11-14 11:52:43
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол