уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Промоционален достъп до три бази данни на CABI и до три колекции от списания на Taylor and Francis

Промоционален достъп до три бази данни на CABI и до три колекции от списания на Taylor and Francis

От 1 ноември до 31 декември 2022 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до 2212 електронни списания на Taylor and Francis, разпределени в три колекции:

 • Medical and Pharmaceutical Science Library (194 списания).
 • Science and Technology Science Library (524 списания).
 • Social Science and Humanities Library (1494 списания).

Това е първият от поредицата пробни достъпи през академичната 2022/2023 г. по повод 20 години от създаването на Български информационен консорциум.

 До избраните колекции можете да достигнете чрез платформата Taylor and Francis  Online https://www.tandfonline.com/.

 

От 9 ноември до 31 декември 2022 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до три бази данни на CABI. Това са:

Leisure Tourism Database е многоезична база данни, която съдържа 13000 пълнотекстови статии от списания, материали от конференции и доклади, 3600 глави от книги и 244000 библиографски записи, придружени с резюмета, по теми обхващащи отделните видове туризъм (културен, селски, религиозен, спортен и т.н.) и всички аспекти на туризма, като: политики, управление, отдих и възстановяване, изкуства, култура и забавления, организиране и управление на събития, спорт, ландшафт, екотуризъм, обновяване на градската среда и културното наследство и други. Тя е основен ресурс за всеки в туристическата индустрия, но и за изследователи, работещи в академични и корпоративни организации, студенти, учители и обучители.

Nutrition and Food Sciences Database е специализиран информационен ресурс, който събира изследвания, рецензии и новини относно науките за храненето в удобна за търсене база данни. Базата съдържа 11600 пълнотекстови статии от списания,  материали от конференции и доклади, 1900000 библиографски записи, над 250 обзора и таблици с данни, създадени от експерти по отделните предмети. Тук може да се открие информация за цялата хранителна верига от суровите съставки до физиологичните и здравословни ефекти на хранителните вещества. Базата данни обхваща следните предметни области: обществено здраве, физиология на храненето, безопасност на храните, продоволствена сигурност, потребителско поведение, наука и технологии за храните и др.

CABI Digital Library стартира през юли 2022 г. и е нова платформа за електронни книги, която предлага на студенти, изследователи и практици отправна точка при придобиване на знания и провеждане на научни проучвания в подкрепа на обучението, изследванията и практиката. В дигиталната библиотеката са обединени всички предметно базирани колекции на CABI:

 • Agriculture Subject Bundle Collection;
 • Animal and Veterinary Subject Collection;
 • Environmental Sciences Subject Collection;
 • Human, Food and Nutrition Science Subject Collection;
 • Leisure and Tourism Subject;
 • Plant Sciences Subject Collection;
 • Forestry Subject Collection.
Одобрил: Милка Янкова; Последна промяна на 2022-11-13 12:04:34
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол