уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!

Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!

 

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ПУ И ФИЛИАЛИТЕ!

 

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква "б" от ЗВО е необходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

След вход в системата е-портал, в менюто Индивидуален план е създаден формуляр за попълване на преподавателска заетост и видео инструкция. Необходимо е да се попълни план за учебната 2022/2023 г.

Забележка:
След попълване, експортиране и подписване, индивидуалният план се предава на ръководител катедра.
Срокът за попълване е удължен до 10.12.2022 г. включително.

За проблеми, неточности в данните или липса на такива - developers@uni-plovdiv.bg;

 

Одобрил: проф. д-р Балик Джамбазов; Последна промяна на 2022-12-05 12:27:42
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол