уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Прием в чуждестранни университети за магистърски програми

Прием в чуждестранни университети за магистърски програми

В рамките на международното сътрудничество Център TestDaF към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ предлага изпити за прием в чуждестранни университети.
 
Най-новият от тях е  дигитален магистърски тест dMAT (www.d-mat.de) на 17.11.2022 г. за магистърски програми съвместно с университети в Германия. Технологичният институт в Карлсруе (KIT) e първият университет, който приема студенти в магистърски програми. 
Периодът за регистрация на участниците приключва на 10 ноември 2022 г.

dMAT е в дигитален формат с продължителност три часа и половина. Може да се положи на немски или английски език и се състои от две части: основен модул и специализиран модул. Предлагат се два предметни модула: електротехника и машиностроене. 
 
За повече информация: https://testdaf.uni-plovdiv.net/
Одобрил: Мария Гуджева - организатор УПР; Последна промяна на 2022-10-12 09:42:24
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол