уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Конкурс за организатор на учебната дейност към ПУ

Конкурс за организатор на учебната дейност към ПУ

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за организатор на учебната дейност към катедри „Приложна и институционална социология“ и „Социология и науки за човека“ към Философско-историческия факултет.

Работното място е по заместване до завръщане на титуляра.

Изисквания:

 1. Висше образование.
 2. Умения:
 • Организационна култура (функциониране на академична администрация)
 • Езикова култура (правопис, пунктуация, национални и международни стандарти за оформяне на документи и комуникация, телефонен и e-mail етикет);
 • Компютърна грамотност (текстообработка и презентации, електронни таблици, системи за графичен дизайн, кореспондентски информационни технологии и работа в Интернет);
 • Английски език и превод от и на английски език.

Необходими документи: молба за участие в конкурса (с актуални телефони за връзка и e-mail адрес), мотивационно писмо; автобиография в европейски формат, копие от диплома за завършено образование, сертификати, препоръки и др.

Документите се подават в Централната сграда (Ректорат), ул. „Цар Асен“ 24, стая 113 (УЧР) от 8.30-10.30  и от 13.30-15.30

Конкурсът се състои от тест и събеседване.

За въпроси: Деканат на философско-историческия факултет.

Краен срок за подаване на документи: 07 Септември 2022 г.

Конкурсът ще се проведе на 12 септември 2022 г. от 11:30 часа в ректората на Пловдивския университет, като мястото ще бъде допълнително уточнено.

 

Одобрил: доц. д-р Стойка Пенкова; Последна промяна на 2022-08-05 10:43:46
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол