уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Летни изпити на Център TestDaF при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Летни изпити на Център TestDaF при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Център TestDaF при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ще проведе на 22.06.2022 г. изпит TestAs digital.

Срок за записване до 09.06.2022 г.

Изпитът може да се положи на немски или английски език.

TestAS е централен, стандартизиран изпит, с който се проверяват когнитивните способности, които са изключително важни при следването.

TestAS разработен за чуждестранни кандидат-студенти в германски университети.
За подробна информация:

http://testdaf.uni-plovdiv.net/

https://www.testas.de/

 

На 7.07.2022 г. в Център TestDaF ще се проведе изпит dMAT.

Срок за записване от 04.04.2022 до 27.06.2022 г.

С дигиталния изпит dMAT стартирате Вашето следване в магистърска програма по електротехника в Германия.

Изпитът може да се положи на немски или английски език.

Структура на изпита: основен модул и специализирани модули.

За подробна информация: 

http://testdaf.uni-plovdiv.net/

https://www.d-mat.de/

Валидност до: 2022-06-27; Последна промяна на 2022-06-01 13:41:19
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол