уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. За студентите от Украйна, настанени в общежитията на бул. „България“ № 236

За студентите от Украйна, настанени в общежитията на бул. „България“ № 236

На свое заседание на 28 февруари 2022 г. Академичният съвет на Пловдивския университет „П. Хилендарски“ взе следното решение:
Студентите от Украйна, приети по ПМС 103, настанени в общежитията на Пловдивския университет „П. Хилендарски“ на бул. „България“ № 236, да бъдат освободени от заплащане на наем за настаняването им през периода на извършване на военни действия в Украйна, считано от 1 март 2022.

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2022-03-01 09:36:34
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол