уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Университетски център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти обявява обучителни курсове

Университетски център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти обявява обучителни курсове

 

ACADEMIA IUVENTUTIS

ОБЯВЯВА

ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ

П Е Т И  К Р Ъ Г  2 0 2 1 – 2 0 2 2 г.

ACADEMIA IUVENTUTIS предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ  в областта на: дизайн на текст, икономически теории, менторска програма и други. Предлаганите програми са авторски разработки на водещи в областта специалисти. Обявени са и езикови курсове по немски, английски и руски език.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

ПРЕДЛАГАНИ КУРСОВЕ

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Записване на курсовете: 28 февруари - 21 март 2022 г.

Очакваме Ви!

https://aiu.uni-plovdiv.bg/

 

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 2022-02-28 15:18:02
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол