уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Виктория Палигорова в ръководството на НПСС

Виктория Палигорова в ръководството на НПСС

На 19 Февруари 2022 година Общото събрание на Национално представителство на студентските съвети избра нов Изпълнителен съвет, както следва:

 1. Даниел Парушев – представител на Университет за национално и световно стопанство, който като Председател на НПСС влиза по право.
  2. Дилян Плачков – Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.
  3. Нора Ангелова – Химикотехнологичен и металургичен университет.
  4. Симона Михайлова – Международно висше бизнес училище.
  5. Илиян Кордев – Технически университет – София.
  6. Мая Минкова – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.
  7. Виктория Палигорова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
  8. Розалия Кънева – Технически университет – Варна.
  9. Преслава Петранова – Национална художествена академия.

Основните принципи на ръководството ще са:

 • Прозрачност във вземането на решения и изразходването на бюджета;
  • Законност при прилагането на всички процедури в организацията на работата;
  • Екипност при вземането на решения и изработването на студентски политики;
  • Приемственост в работата на ръководството;
  • Обединение на студентската общност;
  • Непрестанна комуникация с всички студентски съвети в страната;
  • Стремеж към индивидуално развитие на всеки един член на организацията.

За първи път за член на състава на ръководния орган е избран представител на студентската общност на ПУ „Паисий Хилендарски“ – Виктория Палигорова, студентка в специалност „Право“ на Юридическия факултет, председател на Студентския съвет на Пловдивския университет от март 2021г.

През годините на обучението ми съм била член, координатор и представител на студентите в множество разнообразни комисии, свързани със стипендии, общежития, акредитация и студентски инициативи на регионално и национално ниво. Участвала съм в многобройни обучителни семинари, конференции, дискусионни форуми, публични лекции, работни групи, включително при изготвянето на стратегията за развитието на младежта за гр. Пловдив. 

Еднолично и като част от колектив съм участвала в организирането на разнообразни спортни, обучителни и доброволчески събития. 

Надявам се, че участието ми в Националното представителство на студентските съвети ще допринесе за постигане на по-благоприятни условия на обучение за студентите, както и за цялостното развитие на организацията и студентските общности в страната, сподели Виктория Палигорова. 

Одобрил: В. Балтова; Последна промяна на 2022-02-21 16:49:39
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол