уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Пловдивският университет посрещна посланика на Израел Н. Пр. Йорам Елрон

Пловдивският университет посрещна посланика на Израел Н. Пр. Йорам Елрон

На 9.12.2021 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ гостува посланикът на Израел Н. Пр. Йорам Елрон. Той бе посрещнат в ректорския кабинет от ректора на университета проф. д-р Румен Младенов и заместник-ректора по международно сътрудничество доц. д-р Надя Чернева. На срещата присъства също и институционалният Еразъм-координатор доц. д-р Борян Янев.

Доц. д-р Надя Чернева приветства госта, благодари за проявения интерес към пловдивската Алма матер и представи структурата на университета, като  водещ образователен, научноизследователски и културен център с утвърден международен авторитет и собствена Стратегия за интернационализация. Заместник-ректорът не скри гордостта на академичната общност от факта, че Пловдивският университет е един от седемте университета в България със статут на изследователско висше училище.

Доц. д-р Борян Янев, институционален Еразъм координатор  отбеляза, че в рамките на международното сътрудничество университетът реализира успешно академична мобилност на студенти, преподаватели и непреподавателски състав както с европейските държави, така и с партньори от държави извън Европейския съюз.

Н. Пр. Йорам Елрон и проф. Младенов обсъдиха възможностите за академичен обмен, съвместни образователни програми и научноизследователски проекти с висши училища в Израел. Конкретната тематика и параметри на сферите на взаимодействие ще бъдат обвързани и детайлизирани, както с оглед на актуалната за региона проблематика, така и с областите, в които всяка една от страните имат принос.

Проф. д-р Румен Младенов подчерта, че между двете държави има моменти на историческа свързаност, които никога няма да бъдат забравени, а Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е сред българските университети, приели определението за антисемитизъм, което цели младото поколение да разполага с нужните знания за борба с нетолерантността и дискриминацията.

Гостът изрази желание и готовност да изнесе публична лекция пред студентите и преподавателите на Пловдивския университет следващата година.

На финала на срещата Н. Пр. Йорам Елрон благодари на ректора за топлото посрещане и подари на университета книги и информационни бюлетини.

 

 

 

Одобрил: доц. д-р Надя Чернева; Последна промяна на 2021-12-13 10:34:02
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол