уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Осем отворени лекции посветени на 30 години „Английска филология“ в ПУ

Осем отворени лекции посветени на 30 години „Английска филология“ в ПУ

 

 

 

speak English – see English

 

30 години „Английска филология“ в ПУ

30 Years of English @ PU

 

На фокус: преводът

Spotlight on Translation

През академичната 2021-2022 година отбелязваме 30 години Английска филология и 33 години Български и английски език в ПУ „Паисий Хилендарски“. Популярни от разкриването си, тези специалности продължават да привличат кандидати и днес – може би заради потенциалната възможност дипломираните вече специалисти да се занимават с превод. Преводът създава магнитно поле и около разкритите по-късно бакалавърски програми, Приложна лингвистика, Лингвистика и информационни технологии, Лингвистика и маркетинг, Лингвистика и бизнес администрация, изгражда идентичността на магистърските програми Лингвистика и превод и Превод и бизнес комуникация. Затова и една от инициативите ни по повод юбилея е серия от лекции, които да разкрият чара и да демонстрират предизвикателствата на превода от различни гледни точки – академично-теоретични, практико-приложни, институционални или потребителски.

Преводът има много лица: той може да е писмен или устен, художествен или специализиран, за малки и за големи, но винаги включва повече от съответните думи и фрази на другия език. Употребата на езика е неизбежно вписана в някаква култура и предаването на чуждата култура е неотменна част от пренасянето на значения.

За да ни направят съпричастни към своята визия за обаянието на превода, сме се обърнали към университетски преподаватели и към практикуващи преводачи за серия от 8 лекции през академичната година. Сред изтъкнатите гости на този цикъл отворени лекции ще бъдат проф. д-р Людмила Костова (“Acts of Intercultural and Interlingual Mediation in Lady Mary Wortley Montagu’s Turkish Embassy Letters”, 27.10.2021); проф. д.ф.н. Александър Шурбанов („Проблемът за рода в художествения превод“, 25.11.2021); Иглика Василева (за превода на „Одисей“ по повод стогодишнината на шедьовъра на Джойс, 02.02.2022) и други.

 

Очаквайте повече информация за предстоящите събития!

 

Катедра “Английска филология”

https://englishdept.slovo.uni-plovdiv.net/en/home

Координатори на лекторията:

доц. д-р Витана Костадинова и гл. ас. д-р Милена Кацарска

Одобрил: В. Балтова; Последна промяна на 2021-10-14 11:11:42
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол