уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!

Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ПУ И ФИЛИАЛИТЕ!

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква "б" от ЗВО е необходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

След вход в системата е-портал, в менюто Индивидуален план е създаден формуляр за попълване на преподавателска заетост и видео инструкция. Формата за попълване е направена по изискуемите данни. Необходимо е да се попълни плана за учебната 2021/2022 г.

Забележка:
Преподавателите, които водят упражнения и семинари трябва да изчакат заповедта на ректора за разпределение на групи и подгрупи. Заповедта ще излезе след 25-ти октомври.

След попълване, експортиране и подписване, индивидуалният план се предава на ръководител катедра.
Срокът за попълване е до 10.11.2021 г. включително.

За проблеми, неточности в данните или липса на такива - developers@uni-plovdiv.bg;

Одобрил: проф. д-р Балик Джамбазов; Последна промяна на 2021-10-15 14:38:36
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол