уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  Начало » Новини » I класиране за общежития 2021/2022 г.

I класиране за общежития 2021/2022 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 Заповед за настаняване

 

Настанителни заповеди ще се издават от 08:30 ч. до 16:00 ч. в Спортната зала на ПУ “Паисий Хилендарски“,  бул. „България“  №236А.

Студентите ще бъдат допускани в Спортната зала и ще получат настанителни заповеди по посочения в списъците ред.

Чуждестранните студенти при получаване на настанителни заповеди и настаняване в студентските общежития представят информация за индивидуалния си статус по отношение на COVID-19 (наличие на валиден документ за ваксиниране или валиден документ за преболедуване/антителен тест или отрицателен резултат за изследване на COVID-19 - антигенен или PCR тест, проведен до 72 часа преди настаняване в студентските общежития).

 

 • На 23 септември ще получат настанителни заповеди класираните студенти от следния списък:
  Списък за 23.09.2021 г.

 

 • На 24 септември ще получат настанителни заповеди класираните студенти от следния списък:
  Списък за 24.09.2021 г.

 

 • На 27 септември ще получат настанителни заповеди класираните студенти от следния списък:
  Списък за 27.09.2021 г.

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ

ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ

         

 1. УВЕРЕНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)заверено от инспектор от отдел „Учебен“.
 2. ТРИ СНИМКИ.
 3. ЛИЧНА КАРТА (ПАСПОРТ).
 4. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (при починали родители).
 5. КСЕРОКОПИЕ ОТ ТЕЛК (при студенти инвалиди над 70%).
 6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
 7. НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД.
 8. ПЛАТЕН МЕСЕЧЕН НАЕМ И ДЕПОЗИТ (при управителя на студентското общежитие).

 

       

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА СЪОТВЕТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ!

 

 ВАЖНО!!!
Студентите, подали документи за общежитие, които не са класирани на I класиране, автоматично участват във II класиране!

 

За повече информация:  тел. 032/625 000; 032/635 049

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2021-09-20 23:30:53
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол