уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Стипендианстска програма на федерална провинция "Свободната държава Бавария"

Стипендианстска програма на федерална провинция "Свободната държава Бавария"

Федерална провинция „Свободната държава Бавария“, чрез университета Регенсбург и неговия „Bavariaп Academic Ceпter for Central, Eastem and Southeastern Europe“, обявява конкурс за едногодишна стипендиантска програма. Тя е за студенти, кандидатстващи за получаване на следдипломна квалификация (магистратура, докторантура) или желаещи едногодишен престой с цел провеждане на изследване в държавно спонсорирани университети в Бавария.

Стипендиите са насочени към студенти от южно- и източноевропейски държави, в т. ч. България.

Предоставят се за една година, с възможност за удължаване до максимум две години. Размерът на фннансирането е 861 евро/месец, или 10 332 евро/година. За студентите с поне едно дете са предвидени 1021 евро на месец, или 12 252 евро годишно.

Крайният срок за кандидатстване за получавене на стипендиите за учебната 2022-2023 година е първи декември 2021 г. , чрез попълване на онлайн формуляр, наличен на:

- Уеб-страница на немски език https://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

- Уеб страница на английски език https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/study-in- bavaria/index.html

3a контакти: Ms Katrin Doppe, Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe

Address: Universitiitsstr. 31, D-93053 Regensburg, Deutschland Tel.: +49 941 943 5049
E-Mail: info@bayhost.de; doeppe@bayhost.de
Уеб-страница: www.bayhost.de

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2021-09-09 14:34:06
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол