уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. CEEOL - Central and Eastern European Online Library

CEEOL - Central and Eastern European Online Library

CEEOL -  Central and Eastern European Online Library предлага високоспециализирана и изчерпателна колекция от пълнотекстови индексирани документи в областта на публикациите по хуманитарни и социални науки от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа. Включва индексирани и архивирани списания, електронни книги и сива литература на над 50 езика.
 
Достъпна е от всеки компютър на територията на Университета на адрес: https://www.ceeol.com/
 
Пловдивският университет има сключен договор със CEEOL за публикуване. За повече информация  - Валентина Тодорова, Юридическа библиотека, тел. 032 261 360, ел. поща: yulan@uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 2021-08-03 16:21:04
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол