уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Настаняване в общежитие на Пловдивския университет през летния период

Настаняване в общежитие на Пловдивския университет през летния период

С решение на Академичния съвет на Пловдивския университет „П. Хилендарски“ от заседанието му на 07. 06. 2021 г. се  разрешава използването на Блок №3 на студентските общежития на Пловдивския университет „П. Хилендарски“ за настаняване на студенти и докторанти на Пловдивския университет през периода  01.07.2021 г. – 25.09. 2021 г. Месечният наем за този период е 120.00 лв., като студенти и докторанти, които не са били настанени в общежитията на Пловдивския университет, заплащат и еднократна такса – общи части в размер на 50.00 лв. 

Право да използват това студентско общежитие през летните неучебни месеци имат следните категории студенти и докторанти на Пловдивския университет, които нямат постоянен адрес в град Пловдив: студенти в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и докторанти (ОНС „доктор“), обучаващи се в редовна форма на обучение (държавна поръчка или платено обучение), както и семестриално завършили през 2020/2021 г. 

Желаещите да ползват общежитие през летния период следва да подадат заявление при комплексния управител Светослав Енчев в студентско общежитие Блок №3. Заявленията могат да бъдат подавани в периода от 15 юни до 25 юни 2021 г. всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа. Заявлението се купува от книжарницата и се подпечатва от съответния инспектор „Учебен отдел“. 

При подаване на заявление за ползване на студентските общежития през летния период студентите потвърждават, че са запознати с Правилника за вътрешния ред на студентските общежития на Пловдивския университет „П. Хилендарски“; Правилника на ПУ „П. Хилендарски“ за ползване на студентски общежития; Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (ПМС 235/2008 г.).

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Студентите, които не са заявили желание да ползват студентските общежития през летния период, трябва да освободят заеманите от тях стаи в срок до 30 юни 2021 г. 

 

obrazac-deklaraciq-obshtejitiq

 

 

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2021-06-14 11:49:45
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол