уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Президентът Румен Радев посети Центъра по технологии на Пловдивския университет

Президентът Румен Радев посети Центъра по технологии на Пловдивския университет

Държавният глава високо оцени Центъра по технологии на ПУ „Паисий Хилендарски“ при визитата си в Пловдив днес

„Симбиозата между ръководството на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, преподавателите, студентите и младите учени – това е печелившата формула, в която виждам голям залог за бъдещето. Идеята не е да правим само наука“, заяви президентът на Република България Румен Радев по време на визитата си в Център по технологии на висшето училище в Пловдив днес.

По думите му трябва да излезем от парадигмата, че университетите са само средище на чиста наука, място, където просто се усвояват знания и се провеждат практики и изследвания. Нужно е висшите училища да имат своите офиси, центрове за практико-приложни изследвания, в които талантът на учените и усилията им да намират практическа реализация. „Тук по един прекрасен начин се съчетават теорията с практиката, с научните изследвания“, заяви президентът, след като определи Центъра по технологии на ПУ като огромен успех за родната наука.

Държавният глава разгледа научните лаборатории за провеждане на специфични изследвания с потенциал за индустриално приложение в областта на молекулярните биотехнологии, биоматериали и биосензори. „Модерно е да се издигат политически лозунги за чист въздух, вода, храна. Смятам, че биотехнологиите са бъдещето, а пред вас има огромна перспектива в тази насока - да разработвате технологии за качеството на храната, фармация с грижа за човека, пълноценност на живота“, каза президентът при срещата си с младите учени и с ръководството на Центъра.

Той подчерта, че държавата трябва да даде още по-голяма финансова подкрепа на университетите за защита на интелектуалната собственост, което в момента не се прави. Необходима е и актуализация на нормативната база, за да се изградят структури в университетите като Центъра по технологии в ПУ, които да се самоиздържат, а защо не и да дават принос с готовите продукти в икономиката, каза Румен Радев.

Президентът призна, че е лично съпричастен към Центъра по технологии на Пловдивския университет. „Преди години на лекция и среща със студенти видях изследователската база и попитах – има ли амбиции и капацитет за нещо повече? Тогава имах предвид, че ако се направи продаваем проект за научно-изследователски център, той може да получи финансиране отвън“, обясни Румен Радев.

„Идеята за Центъра по технологии е отпреди 10 години. Той е факт благодарение на няколко инфраструктурни проекта и вложени общо 10 млн. лева само в техника и оборудване. Концепцията е да създадем интегриран екип за решаване на крайни проблеми на световната наука и на обществото в България“, обясни проф. Илия Илиев от Биологическия факултет на ПУ. В Центъра по технологии са фокусирани усилията на учени с международен опит от още два факултета – Физическия и Химическия, като в колективите участват млади учени и докторанти. Изградено е и ново звено – Офис за технологичен трансфер - без него не можем да реализираме нашите продукти и технологии на пазара, каза проф. Илия Илиев.

„Това е пътят, ако искаме България да бъде страна, която не само да консумира технологии, а да бъде на световната карта с разработване на технологии и нови продукти“, каза президентът. Според него каквото и сближаване да търсим с по-развитите европейски държави под формата на инвестиции, докато нямаме сходство в научната и образователната инфраструктура, не можем да постигнем сходство в икономическата и в социалната сфера. Не може да имаме трансформация на икономиката, ако нямаме трансформация на образователната система и висшето образование, смята Радев.

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2021-06-07 17:52:34
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол