уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чужди университети

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чужди университети

Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ Ви информира, че на сайта на МОН в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“, линк: (mon.bg) , е публикувана обява за  процедура за подбор на преподаватели в следните чуждестранни висши училища:

  1. Тракийски университет „Демокрит“, Комотини, Гърция
  2. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения

Крайният срок за подаване на документи е 11 юни (петък) 2021 г.

Кандидатите подават документи в държавното висше училище или научния институт, в което заемат длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

 

Последна промяна на 2021-05-26 15:41:26
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол