уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Спечелен проект с участието на ПУ за създаване на Център за компетентност по ИКТ

Спечелен проект с участието на ПУ за създаване на Център за компетентност по ИКТ

 

Проект

 

 

 

 По процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (компонент 2. „Информатика и ИКТ“, е сключен договор № BG05М2ОР001-1.002- 0002-С 01 за проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД).

Ръководител на проекта - проф. д.ик.н. Стати Василев Статев

Начало на проекта: 30.03.2018; Край на проекта: 11.2023.

 

Проектът се изпълнява от консорциум в състав:

 •  УНСС – Водеща организация;
 •  ТУ Габрово – партньор;
 •  ИУ Варна – партньор;
 •  Русенски университет „Ангел Кънчев“ – партньор;
 •  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – партньор;
 •  Институт по Информационни и комуникационни технологии – БАН – партньор;
 •  „Ваптех“ ЕООД – асоцииран партньор;
 •  Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciencieas e Tecnologia – асоцииран партньор;.

 

Подробности за проекта

Конкурс за изследователи

 

 

Одобрил: проф. дмн Г. Тотков; Последна промяна на 2018-11-23 12:14:52
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол