web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Международна лятна школа по изследване на НКН

Международна лятна школа по изследване на НКН

Международна лятна школа по изследване и управление на нематериалното културно наследство (НКН).

Пловдив и Родопите – от 26 юни до 2 юли 2016

Крайна дата за подаване на документи – 5 юни 2016 г. в деканата на ФИФ или онлайн на уебстраницата на школата - http://en.logos.uni-plovdiv.net/ich_researh_management_summer_school

Език на обучение: Английски

ПУ „Паисий Хилендарски” и Византия Интернешънъл ЕООД организират първата в Европа Международна лятна школа по изследване и управление на нематериалното културно наследство (НКН). Този едноседмичен курс предоставя уникалната възможност да се изследват и приложат в управленската практика връзките между живите традиции, иновативните политики в областта на опазването на културното наследство, устойчивото развитие и отговорното отношение от страна на туризма и творческите индустрии.

Целта на лятното училище е участниците (напреднали студенти – магистри и докторанти, както и професионалисти от областите на държавно и местно управление, туристическите и творчески индустрии и др.) да получат теоретична база и приложими практически умения да изучават и да участват в управлението на нематериалното културно наследство (НКН) на макро- и микро- ниво.

Придобитите познания, съобразени с реалностите на съвременния технологичен и глобализиращ се свят, се пречупват през призмата на разбирането на културните и социални нужди на местните общности. В над 60 часа лекции, дискусии и теренни наблюдения в Пловдив и Родопите, участниците ще се научат как да оптимизират процеса на валоризиране на НКН като актив за икономическия, културен и социален просперитет на общностите, групите и индивидите, носители на елементи на НКН. 


Преподавателският състав, включващ международни експерти, ще осигури не само едно високо ниво на обучение, но и ще катализира взаимодействието между всички заинтересовани страни, водещо до устойчиви партньорства в бъдеще. Заедно с международния характер на лятната школа, това ще доведе до естественото възникване на мрежи на сътрудничество, необходими при комплексното управление на НКН.

За повече информация, моля, обръщайте се към Десислава Димитрова, ФИФ или посетете уебстраницата на лятното училище - http://en.logos.uni-plovdiv.net/ich_researh_management_summer_school

Одобрил: Десислава Димитрова - секретар ФИФ; Последна промяна на 2016-06-01 08:31:51
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg