уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Кандидатстване за студентски общежития - 2023/2024 г.

Кандидатстване за студентски общежития - 2023/2024 г.

ГРАФИК за подаване на документи за студенти, обучаващи се в редовна форма на обучение (държавна поръчка) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за настаняване в студентски общежития за учебната 2023/2024 г.


Приемът на документи е в следните ДВА ЕТАПА:

ПЪРВИ ЕТАП  - ЗА СТУДЕНТИ С ПРЕДИМСТВО (БЕЗ КЛАСИРАНЕ)

от 28.08.2023 г. до 03.09.2023 г. (включително) – онлайн чрез Електронния портал на университета в секция "Кандидатстване за общежития"

Без класиране в общежитие се настаняват:

 1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през учебната 2023-2024 г. година (държавна поръчка).
 2. Български студенти:
 • несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
 • студенти с неизвестен или починал родител;
 • студенти с трайни увреждания 70% и над 70%, и военноинвалиди;
 • несемейни студенти - членове на многодетни семейства, в които има трима или повече учащи;
 • студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове  за деца, лишени от родителска грижа.
 1.  Чуждестранни студенти в първи курс, обучаващи се в Република България на основание на актове на Министерския съвет (чл. 15., ал. 5. от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове).

Чуждестранните студенти във втори, трети или четвърти курс кандидатстват на общо основание чрез класиране (на втори етап).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за студентите, които се настаняват в общежитие без класиране:

 1. Ксерокопие на акт за раждане (при неизвестни родители);
 2. Ксерокопие на акт за смърт (при починал родител);
 3. Служебни бележки или уверения за братя и сестри, ако са ученици или студенти (когато в семейството има трима или повече учащи);
 4. Ксерокопие от документ за ТЕЛК (при трайни увреждания – 70% и над 70%).

ВТОРИ ЕТАП – ЗА СТУДЕНТИ ЧРЕЗ КЛАСИРАНЕ

1.
От 04.09.2023 г. до 13.09.2023 г. включително, до 16:00 часа (не се приемат документи през почивните дни и националните празници през този период).
Документите се приемат 
в Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (гр. Пловдив ул. "Цар Асен" 24)  в Университетския информационен център (в рамките на работния ден).

Класирането се извършва по низходящ ред върху основата на успеха от последната успешно завършена учебна година, а за новоприетите студенти – по състезателния бал, с който са записани за обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“.
Не се допускат студенти с невзети изпити от минали години!

Класирането за настаняване на студенти от Пловдивския университет в общежития ще бъде качено на сайта на 15.09.2023 г.

Настаняването на класираните студенти ще бъде в периода 18.09 - 21.09.2023 г. (включително), по график, обявен при класирането.


2.
Допълнителен прием на документи: 25.09-26.09.2023 г. (включително);

Класиране: 27.09.2023 г.;

Настаняване: 28.09 - 29.09.2023 г. (включително)

 

3.
За студенти с невзети изпити: ще имат право да бъдат настанени в общежитие, при условие че след настаняването, което приключва на 29.09.2023 г., има останали свободни места.

                                                         

Право да участват в класирането имат студенти на Пловдивския университет, които:

- се обучават в редовна форма на обучение (държавна поръчка) през учебната 2023 - 2024 г.;

- са със заверен първи семестър за учебната 2023 - 2024 г.;

- са с установени жилищни нужди в гр. Пловдив;

нямат наложено наказание „отстраняване от общежитие“.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за участие в класирането:

 1. Заявление-декларация (закупува се от Университетската книжарница), заверено от съответния инспектор от отдел „Учебен“ с нанесен успех за последните два семестъра. За студентите в първи курс се нанася състезателният бал, с който е класиран студентът.
 2. Акт за граждански брак (за студентски семейства).

Забележки:

- Отдел „Стипендии и Общежития“ няма да работи до 18.08.2023 г. (включително). Въпроси, свързани с кампанията, можете да изпращате на: hostels@uni-plovdiv.bg;

- Документи за кандидатстване за общежитие, може да подаде и близък / познат на студента, без да е необходимо да има пълномощно;

-Новоприети студенти могат да подадат заявление за общежитие, без да вземат документ от съответния инспектор от Учебен отдел.

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2023-09-04 10:06:44
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол