уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Студентско кредитиране

Студентско кредитиране

В изпълнение на чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) и във връзка с подписването на типов договор за кредитиране на студенти и докторанти по ЗКСД с нова банка Ви предоставям следната информация:

На 16 декември 2019 г. „Обединена българска банка“ АД се присъедини към студентското кредитиране, като сключи типов договор с министъра на образованието и науката. От 01.09.2020 г. студентите и докторантите могат да кандидатстват за отпускане на кредити по ЗКСД към „Обединена българска банка“ АД. Също така за кредити по ЗКСД студентите и докторантите могат да кандидатстват и към „Банка ДСК“ ЕАД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Алианц Банк България“ АД, „Юробанк България“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Българо-американска кредитна банка“ АД и „Инвестбанк“ АД.

Студентското кредитиране с осигурена държавна гаранция се урежда чрез правната рамка на ЗКСД, който има за цел да създаде условия за облекчаване на достъпа до висше образование в Република България.

Кредитирането на студенти и докторанти, като част от студентското подпомагане, е един от важните инструменти за постигане на по-добър баланс на съучастие във финансирането на висшето образование и разширяване на възможностите за достъп до него. Чрез механизма за споделяне на финансовата отговорност за обучението между държавата и обучаваните се дава възможност за повишаване на образованието на млади хора, които нямат възможност да осигурят сами средства за такси за обучение и средства за издръжка на обучението при раждане/осиновяване на дете по време на обучението.

 

Одобрил: Румен Киров - пом. ректор; Последна промяна на 2020-02-20 09:07:09
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол