web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021

Кандидат-студенти 2020/2021

 

  КАНДИДАТСТУДЕНТСКA КАМПАНИЯ  

 Справочник за кандидат-студенти за 2020/2021

 Класиране на кандидат-студентите

 Записване на новоприетите студенти

 Места за прием през учебната 2020/2021 г. по специалности и форми на обучение 

 Такси за обучение за новоприети студенти 2020/2021 г

 Специалности без такси за целия период на обучение (приложимо е за новоприетите студенти по държавна поръчка)

 Специалности 2020/2021 г.

 Специалности, при които оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит

 Приложение 1: Балообразуване по факултети, специалности и форми на обучение - ПУ "Паисий Хилендарски"
 Приложение 2: Балообразуване - Филиал "Любен Каравелов" Кърджали

 Приложение 3: Балообразуване - Филиал Смолян

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

На вниманието на кандидат-студентите, които нямат в дипломата за средно образование оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература

При липса на оценка от ДЗИ по български език и литература в дипломата за средно образование (дипломи, издадени преди 2008 г.), която участва в образуването на състезателния бал за дадена специалност, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

 

 КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

 За кандидатстудентска информация:
тел. 032/625 000; 032/635 049 

032/261 303 

e-mail:

ksk@uni-plovdiv.bg

dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg 

elivas@uni-plovdiv.bg

 

 

 

Последна промяна на 17 Ноември 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg