уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Проект SPEAR: Равнопоставеност в академичните среди и научните изследвания

Проект SPEAR: Равнопоставеност в академичните среди и научните изследвания

Проектът SPEAR адресира проблемите, свързани с интегриране на принципите за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизс­ле­дова­телските институции. Основните дейности са насочени към проектиране, планиране, прилагане, наблюдаване и оценка на мерките, които се предп­­рие­мат в рамките на институциите от гледна точка на равно­пос­та­веността между жените и мъжете, за да бъдат преодолени неравенствата под каквато и да е форма в научноизследователските организации и висшите училища.

Ако темата за равнопоставеността на жените и мъжете в академичните среди и научните изследвания представлява интерес за Вас, можете да следите постигнатите резултати и информация за организирани събития на уеб страницата на проекта SPEAR https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1557/ и да попълните формата за изразяване на интерес

 

Одобрил: гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева; Последна промяна на 2019-06-17 16:00:29
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол