web accessibility bulgarian flag english flag

Педагогически факултет

Специална педагогика

Социална педагогика

Педагогика

Психология

Социални дейности

Начална училищна педагогика и чужд език

Начална училищна педагогика

Предучилищна педагогика и чужд език - без прием през учебната 2020/2021 г.;

Предучилищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Музика

Педагогика на обучението по музика

Джаз и поп изпълнителско изкуство

Графичен дизайн с реклама

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Актьорство за драматичен театър

Педагогика на обучението по тех­но­ло­гии и предприемачество - без прием през учебната 2020/2021 г.;

Последна промяна на 07 Май 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg