уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Дистанционен достъп чрез VPN връзка

Дистанционен достъп чрез VPN връзка

За улесняване на дистанционната работа служителите на Пловдивския университет могат да използват VPN връзка. Не се разрешава използването на други програми и приложения за отдалечен достъп до служебните компютрите в ПУ "Паисий Хилендарски". УИЦ препоръчва използването на VPN-a и не носи отговорност за загуба на данни или компрометиране на устройства, ако се използват приложения за отдалечен достъп.

VPN връзката дава възможност да се достъпят услуги, които изискват оторизация през университетската мрежа (Scopus, Web of Science и др.), както и университетски ресурси, недостъпни от външна мрежа.

Регистрацията и настройките на VPN може да намерите на: https://net.uni-plovdiv.bg/service/vpn/

VPN връзката не е достъпна за студенти.

Заявка за VPN | net.uni-plovdiv.bg

Одобрил: проф. д-р Балик Джамбазов - директор на УИЦ; Последна промяна на 2020-03-30 12:10:37
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол