web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


  Начало » Новини » Необходими документи за класиране за общежитие 2018/2019

Необходими документи за класиране за общежитие 2018/2019

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА

ОБЩЕЖИТИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОД.

 

 

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ

НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”!

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ, ЗАВЕРЕНА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ИНСПЕКТОР ОТ УЧЕБЕН ОТДЕЛ, С НАНЕСЕН УСПЕХ (С ВЗЕТИ ВСИЧКИ ИЗПИТИ) ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВА СЕМЕСТЪРА (закупува се от университетската книжарница). ЗА ПЪРВИ КУРС СЕ НАНАСЯ УСПЕХЪТ, С КОЙТО Е КЛАСИРАН СТУДЕНТЪТ;
 2. ДОКУМЕНТИ ЗА БРУТЕН ДОХОД НА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО (ДОМАКИНСТВОТО) ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА(изписани помесечно и с идентификационен номер на фирмата, която издава служебната бележка) - ОТ МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОД. ДО МЕСЕЦ АВГУСТ 2018 ГОД. (или последните шест получени заплати); ЗА ЕТ ПОСЛЕДНАТА ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ксерокопие); ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ЧУЖБИНА – ДОХОДИТЕ ОТ СТРАНАТА, В КОЯТО РАБОТЯТ.
 3. АКТ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК (за студентски семейства);
 4. АКТ ЗА РАЖДАНЕ - КСЕРОКОПИЕ (при неизвестни родители);
 5. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ(при починали родители);
 6. УВЕРЕНИЯ ЗА БРАТЯ И СЕСТРИ, АКО СА УЧЕНИЦИ ИЛИ СТУДЕНТИ (стипендията на учащите не се смята за доход);
 7. КСЕРОКОПИЕ ОТ РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК (при инвалидност над 70%);
 8. КСЕРОКОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ (при разведени родители).
 9. ДОКУМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ (ЗА БЕЗРАБОТЕН РОДИТЕЛ);

 

БЕЗ КЛАСИРАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ СЕ НАСТАНЯВАТ:

 1. СТУДЕНТСКИ СЕМЕЙСТВА;
 2. СТУДЕНТИ С НЕИЗВЕСТЕН ИЛИ ПОЧИНАЛ РОДИТЕЛ;
 3. СТУДЕНТИ ОТГЛЕЖДАНИ ДО ПЪЛНОЛЕТИЕТО СИ В ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА;
 4. СТУДЕНТИ ОТ СЕМЕЙСТВА С ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ УЧАЩИ;
 5. СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ НАД 70%;
 6. ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ.

 

ПРИЕМ НА МОЛБИ  –  ОТ 03.09. ДО 19.09.2018 ГОД., В СТАЯ № 133; РЕКТОРАТ

КЛАСИРАНЕ – НА 21.09.2018  ГОД.;

НАСТАНЯВАНЕ – ОТ 25.09-28.09.2018 ГОД.

 

КЛАСИРАНЕТО ЗА ОБЩЕЖИТИЕ  СЕ ИЗВЪРШВА ПО НИЗХОДЯЩ РЕД НА БАЗАТА НА ИНДЕКС, ПОЛУЧЕН ПО ФОРМУЛАТА:

МРЗ   x  УСПЕХ / МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН  ОТ СЕМЕЙСТВОТО

 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА II КЛАСИРАНЕ:

01.10.2018 г - 05.10.2018 г.

КЛАСИРАНЕ НА 08.10.2018 Г.;

НАСТАНЯВАНЕ 09.10. - 12.10.2018 Г.

ОТ 15.10.2018 Г. - ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И НАСТАНЯВАНЕ НА СТУДЕНТИ С НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ, ПРЕМИНАЛИ В ПО-ГОРЕН КУРС, И ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ (ПРИ ОСТАНАЛИ СВОБОДНИ ЛЕГЛА).

 

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ:

 1. УВЕРЕНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ №3), ЗАВЕРЕНО ОТ ИНСПЕКТОР УЧЕБЕН ОТДЕЛ;
 2. ТРИ СНИМКИ;
 3. ДОКУМЕНТ ОТ ПСИХОДИСПАНСЕР - ИЗДАВА СЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ (САМО ЗА ПЪРВИ КУРС);
 4. ЛИЧНА КАРТА (ПАСПОРТ);
 5. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (ПРИ ПОЧИНАЛИ РОДИТЕЛИ);
 6. КСЕРОКОПИЕ ОТ ТЕЛК ПРИ СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ (НАД 70%);
 7. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ;
 8. НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД - ИЗДАДЕНА В СТАЯ №133 - СБВ;
 9. ПЛАТЕН МЕСЕЧЕН НАЕМ И ДЕПОЗИТ - ПРИ УПРАВИТЕЛЯ НА СТУДЕНТСКОТО ОБЩЕЖИТИE.

 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА СЪОТВЕТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ!

 

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО Т.9 ОТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ!                                     

 

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНО - БИТОВИ ВЪПРОСИ ПРИ ПУ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

За контакт: Нина Странджева       тел. 032/261 329    или 032/ 261 385

 

Одобрил: Нина Странджев - Комисия по социално-битови въпроси; Последна промяна на 2018-07-10 16:57:42
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg