уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Възстановен достъп до бази данни ScienceDirect и Scopus

Възстановен достъп до бази данни ScienceDirect и Scopus

    С голямо удоволствие ви съобщаваме, че от 12 март 2018 г. е възстановен достъпът до бази данни ScienceDirect и Scopus. Всички членове на академичната общност могат да търсят, да получават и изтеглят научна литература, както и да работят за проследяване  на резултатите от изследванията с помощта на двете бази данни.

    Това е постигнато с интензивни усилия на Министерството на образованието и науката и Elsevier. МОН, съвместно с Elsevier, има за цел да установи дългосрочно споразумение за партньорство, което да даде устойчив достъп на българските изследователи до научната информация.

Одобрил: Милка Янкова; Последна промяна на 2018-03-16 12:20:03
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол