web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Конкурс за системен администратор

Конкурс за системен администратор

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Обявява конкурс за СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
Конкурсът се състои от тест и събеседване.

 

Задължения:

Администриране на локални компютърни мрежи:

- инсталация и поддръжка на Windows и Linux базирани сървъри;
- инсталация и поддръжка Windows и Linux работни станции;
- инсталации на програмно осигуряване;
- техническа поддръжка.
 
Изисквания:

- познания по администриране на Windows и Linux базирани сървъри и работни станции;
- познания в управлението на мрежови ресурси, рутери, защитни стени и т. н.;
- хардуер и мрежи - изграждане, поддръжка, диагностика;
- познания за работа с MS Office;
- работен английски;
- работа в екип.

 
Необходими документи: молба за участие в конкурса (актуални телефони за връзка), автобиография, копия от диплома за завършено образование, сертификати, препоръки и др.
 

Документи се подават в сграда Ректорат, ул."Цар Асен" 24, стая 115 (УЧР).

За повече информация - каб. 530 в сградата на Факултета по математика и информатика, бул. България 236.

Краен срок за подаване на документи 12.07.2016
Конкурсът ще се проведе на 13.07.2016 в Нова сграда на ПУ, зала 531 от 10:00 часа

Последна промяна на 2016-06-22 13:34:49
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg