SSL Certificates web accessibility bulgarian flag english flag

календар на събитията

Юли 2015
Н П В С Ч П С
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
факултети и филиали

факултети и филиали

Биологически Философско-исторически Филологически Физически Математика и информатика Химически Икономически и социални науки Педагогически Юридически Филиал - Кърджали Филиал - Смолян Колеж - Смолян
новини

новини

Профилактика на всички услуги на ПУ
Списъци с квесторите за редовните кандидатстудентски изпити
Преподавател от ПУ спечели международен конкурс
Симпозиум на тема „Социални компетенции, креативност и благополучие“
Проф. Козлуджов за реформите в ЗВО...
Австрийско-български летен колеж
Достъп до SpringerLink
Заявка за техника до 31 май!
Връчване на наградите от конкурса на в. „Пловдивски университет“
Отчет за дейността на Ръководството на ПУ "Паисий Хилендарски" за периода 2011-2015 г.
Необходими документи за класиране за общежитие 2014/2015
Пробен достъп до колекцията от електронни книги на Springer
Условия и документи за кредитиране на студенти и докторанти
Указания за "Частично финансиране на научни и творчески форуми"
Резултати от ОС!!!
Заблуждаваща фейсбук страница на ПУ
Конкурсна сесия за финансиране на проекти
Студентски литературен конкурс за поезия и проза
Ден на отворените врати във Филологическия факултет
Конкурс за секретар на Юридически факултет
Трета фаза на проект „Студентски стипендии” за летен семестър
Нов телефон за технически проблеми
Пробен достъп до ProQuest
НОВО! Въвеждане на е-подписи в ПУ
Пробен достъп до Th. Chemistry and Ph. E-Journals
Европейска лятна школа
За преподавателите на ПУ и филиалите!
Отзиви от уебинара „Изкуството на кавала“
Класиране за стипендии II сем. – 2014/2015 г.
Конкурс за студенти!
Документи за стипендии за II сем. – 2014/2015 г.
Интервю с Ректора пред в-к "Телеграф"!
Нов опасен вирус в Интернет!
Подписка за лиценза на ScienceDirect и Scopus
Анкета за кариера и образование
Посещение на Ректора в Китай
Обява за еднократни помощи
До всички студенти: Анкети
ОП за отдаване под наем "База за отдих и квалификация"
Езиковият център към ПУ организира езикови курсове
Анкета за колекциите на Taylor and Francis
Обсъждане на нов университетски Правилник
ОП "Доставка и монтаж на оборудване за приложни изследвания"
ВАЖНО! ЗА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ
Конкурс на Фонд “Научни изследвания”
проф. Козлуджов за в-к "Марица"...
Безплатен достъп до базите данни CABI
Интервю с Ректора на ПУ!
Хоризонт 2020
Конкурс за финансиране на звена и филиали
Промоционален достъп до руската база данни East View
ВАЖНО за проект "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"
ОП „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”
Важно за Science Direct
ОП „Разработка и внедряване на софтуерни системи”
ОП „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни системи”
Промоционален достъп до електронни книги - Academic Complete на eBrary
Съответствие на телeфонни номера на ПУ към номера от Мтел!!!
До всички студенти, които са сигурни, че това не се отнася за тях
Версия на сайта с подобрена достъпност
Достъп до база данни REAXYS
За потребителите на SCIENCEDIRECT и SCOPUS!
Офис за технологичен трансфер (ТТО) приема заявки за консултации
Проучване на иновационен потенциал на ПУ "Паисий Хилендарски"
Сертифициране за SAP за студенти
Награда за сайта uni-plovdiv.bg!
Безплатен достъп до бази данни от цялата университетска мрежа
Ползване на Конферентния център