SSL Certificates web accessibility bulgarian flag english flag

календар на събитията

Април 2014
Н П В С Ч П С
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

факултети

факултети

Биологически Философско-исторически Филологически Физика и инженерни технологии Математика, информатика и информационни технологии Химически Икономически и социални науки Педагогически Юридически
новини

новини

Свободен достъп до PressReader
Достъп до "Taylor and Francis Journals" и базата данни на APS
SAP организира CodeJam за студенти!
Конкурс за секретар към Филологическия факултет
Хоризонт 2020
Предложения за Правилникa (до 30.04.2014 г.)
Национално състезание по български език и литература!
Трета фаза на проект „Студентски стипендии” за летен семестър
ВАЖНО!!! БДЖ стикери за ISIC карти
Интервю с Ректора на ПУ!
Специална оферта за Гергьовден
Литературен конкурс на вестник „Пловдивски университет”
Класиране за стипендии за II сем. – 2013/2014 г.
Конкурс за финансиране на звена и филиали
Връчване на удостоверения по проект "Студентски практики"
Посещение на експертна група от НАОА
Отваряне на оферти по ОП за доставка на компютърно оборудване
Стипендии от правителството на Република Корея
Документи за стипендии за II сем. – 2013/2014 г.
Промоционален достъп до руската база данни East View
ВАЖНО за проект "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"
ОП за консумативи
ОП за канцеларски материали
ОП „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”
Условия и документи за кредитиране на студенти и докторанти
Важно за Science Direct
ОП „Разработка и внедряване на софтуерни системи”
Конкурс за адаптиране на текст по старогръцка комедия
ВАЖНО за проект "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"!
Първа покана за проектни предложения
ОП „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни системи”
Промяна на дати по ОП „Създаване на е-ресурси”
Коледен подарък от EBRARY!
ОП за отдаване под наем
Трета фаза на проект „Студентски стипендии” за зимния семестър
Промоционален достъп до електронни книги - Academic Complete на eBrary
Класиране за стипендии I сем. на учебната 2013/2014 г.
ОП за доставка на гориво за отопление
Открита процедура за създаване на е-ресурси!
Покана за изпълнител по проект „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ"
Решение по ЗОП за извършване на ремонт
Документи за стипендии I сем. – уч. 2013/2014 г.
ВАЖНО за проект "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"!
Заседание на комисията по ЗОП за „Извършване на СМР за ремонт на съществуващ сграден фонд“
Решение за изпълнител на обществена поръчка
Съответствие на телeфонни номера на ПУ към номера от Мтел!!!
Получаване на ISIC карти 2013/2014
До всички студенти, които са сигурни, че това не се отнася за тях
Относно конкурс по ЗОП
Версия на сайта с подобрена достъпност
Промоции на М-тел за служители на ПУ
Едномесечен достъп до БД на World Scientific
Стипендии "Еврика"
Народно читалище „П. Р. Славейков” обявява конкурс
Покана за обществена поръчка за СМР на съществуващ сграден фонд
Необходими документи за класиране за общежитие
Достъп до база данни REAXYS
За потребителите на SCIENCEDIRECT и SCOPUS!
Свободен достъп до E-books
За преподавателите на ПУ "Паисий Хилендарски"
Към проект за нов Правилник на ПУ (2)
Офис за технологичен трансфер (ТТО) приема заявки за консултации
Обява за резервисти
Проучване на иновационен потенциал на ПУ "Паисий Хилендарски"
Към проект за нов Правилник на ПУ
Класирани проекти в конкурсна сесия 2013/2014
Сертифициране за SAP за студенти
За преподавателите на ПУ и филиалите!
Индивидуални стипендии за преподаватели и изследователи
Конкурсна сесия за финансиране на проекти за всички звена и филиали
Достъп до World e-Book Library
Награда за сайта uni-plovdiv.bg!
Безплатен достъп до бази данни от цялата университетска мрежа
Ползване на Конферентния център
"Четете и знайте"...