web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Предходни кампании » КСК 2018 г. » Критерии за оценяване на писмените работи от редовните изпити 2018 г.

Критерии за оценяване на писмените работи от редовните изпити 2018 г.

Информатика

Английски език

Психология

Физическо възпитание

История на България

Биология

Френски език

Немски език

Математика

Български език

Последна промяна на 17 Януари 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg