web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2019/2020 » Предходни кампании » КСК 2018 г. » Критерии за оценяване на писмените работи от редовните изпити 2018 г.

Критерии за оценяване на писмените работи от редовните изпити 2018 г.

Информатика

Английски език

Психология

Физическо възпитание

История на България

Биология

Френски език

Немски език

Математика

Български език

Последна промяна на 17 Януари 2019

Съседни