web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Предходни кампании » КСК 2018 г. » Необходими документи и такси за участие в предварителни кандидатстудентски изпити

Необходими документи и такси за участие в предварителни кандидатстудентски изпити

За участие в предварителните изпити желаещите подават от 5 март до 23 май 2018 г. в Университетския информационен център, в бюрата по градовете или по интернет (през сайта http://www.uni-plovdiv.bg) следните документи:

  1. Декларация (по образец на ПУ);
  2. Документ за самоличност (оригинал);
  3. Квитанция за платена кандидатстудентска такса (заплаща се при подаване на документите).

 Таксата за полагане на един кандидатстудентски изпит е 30 лв. За всеки следващ изпит се заплаща плюс 20 лв.(вкл. и за изпита за про­вер­ка на го­вор­ните и ко­му­ни­ка­тив­ните спо­соб­но­сти).

Последна промяна на 17 Януари 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg