web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2017/2018 » Необходими документи и такси за предварителни кандидатстудентски изпити

Необходими документи и такси за предварителни кандидатстудентски изпити

За участие в предварителните изпити желаещите подават от 6 март до 19 май 2017 г. в Университетския информационен център, в бюрата по градовете или по интернет (през сайта http://www.uni-plovdiv.bg) следните документи:

  1. Декларация (по образец на ПУ);
  2. Документ за самоличност (оригинал и ксерокопие);
  3. Квитанция за платена кандидатстудентска такса (заплаща се при подаване на документите).

 Таксата за полагане на един кандидатстудентски изпит е 30 лв. За всеки следващ изпит се заплаща плюс 20 лв.(вкл. и за изпита за про­вер­ка на го­вор­ните и ко­му­ни­ка­тив­ните спо­соб­но­сти)

Последна промяна на 17 Януари 2017

Съседни