web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Предходни кампании » КСК 2018 г. » Разпределение по зали за предварителни изпити 2018

Разпределение по зали за предварителни изпити 2018

ВАЖНО!
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ЗАПЛАТИЛИ ТАКСА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ,  НО НЕФИГУРИРАЩИ В СПИСЪЦИТЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО ЗАЛИ, ДА СЕ ЯВЯТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 8:30 ЧАСА ПРЕД СГРАДАТА НА 
ПУ "Паисий Хилендарски" - Нова сграда, бул. "България" № 236

 

Начало на всички изпити - 9:00 часа.

Кандидатите са задължени да носят личната си карта и компютърната разпечатка с входящия номер. Без тези документи кандидатите няма да бъдат допускани до изпит.

Кандидат-студентите трябва да са пред Нова сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" половин час преди изпита. 

Само кандидат-студентите за изпита по български език, разпределени в I аула, трябва да са пред сградата в 8.00 часа!

 

СПИСЪЦИ на разпределенията по зали за предварителни изпити:

Български език - 2 юни

Психология - 3 юни

География на България - 3 юни

Биология - 3 юни

Музика - 3 юни

Изобразително изкуство - 3 юни

Ис­то­рия на Бъл­га­рия -  4 юни

Ма­те­ма­ти­ка -  4 юни

Хи­мия - 4 юни

Английски език - 5 юни

Ин­фор­ма­ти­ка - 5 юни

Тест със събеседване по физика - 5 юни

Изпитът за проверка на говорни и комуникативни способности ще се провежда от 2 до 5 юни от 14.00 до 17.00 часа в 5 аудитория, Рек­то­ра­т: ул. „Цар Асен“ № 24.

Последна промяна на 17 Януари 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg