web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


  Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Предходни кампании » КСК 2018 г. » Дати за провеждане на предварителни изпити

Дати за провеждане на предварителни изпити

  1. Биология: 14 април 2018 г. (събота) от 10.00 часа в сградата на Биологическия факултет в Стария Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ № 2, 14 и 15 аудитория, информация на тел. 032/261 566.
  2. Тест със събеседване по физика: 10 март и 21 април 2018 г. (събота) от 10.00 ч. в:
   - сградата на Ректората,  ул. „Цар Асен“ № 24, 214 зала, информация: на тел. 032/261 335
   - в гр. Смолян, в сградата на Физико-технологичния факултет, ул. „Дичо Петров“ № 28, 303 зала, информация: на тел. 0878503055, 0301/63327.
  3. Музика: за специалностите „Педагогика на обучението по музика“, „Музика“ и „Джаз и поп изпълнителско изкуство“: 24 февруари, 31 март и 28 април от 11.00 ч. в Новата сграда на университета – бул. „България“ № 236, зала “Аполон”, информация на тел. 032/261 704.
  4. Изобразително изкуство: за специалностите „Графичен дизайн с реклама“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“: 25 април от 9.00 часа в Новата сграда на университета – бул. „България“  № 236 - кабинет 103; попълване на декларации за този изпит в стая 115 (Нова сграда) или в Информационния център (Ректорат), информация: на тел. 032/261 704 и email: dmark@mail.bg.

         Предварителни изпити през м. юни 2018 г. 

Бъл­гар­ски език - 2 юни

Психология - 3 юни

География на България - 3 юни

Биология - 3 юни

Музика - 3 юни

Изобразително изкуство - 3 юни

Ис­то­рия на Бъл­га­рия -  4 юни

Ма­те­ма­ти­ка -  4 юни

Хи­мия - 4 юни

Английски език - 5 юни

Ин­фор­ма­ти­ка - 5 юни

Тест със събеседване по физика - 5 юни

Начало на изпитите – 9.00 часа.

Изпит за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда от 2 до 5 юни 2018 г. от 14.00 до 17.00 часа в Рек­то­ра­та на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив.

Последна промяна на 17 Януари 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg