web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2017/2018 » Дати за провеждане на предварителни изпити

Дати за провеждане на предварителни изпити

  1. Биология: 8 април 2017 г. (събота) от 10.00 часа в сградата на Биологическия факултет в Стария Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ № 2, 14 и 15 аудитория, информация на тел. 032/261 566.
  2. Тест със събеседване по физика: 22 април 2017 г. (събота) от 10.00 ч. във Физическия факултет – Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24, кабинет 214, информация: на тел. 032/261 335 или 032/261 270.
  3. Музика – за специалностите „Педагогика на обучението по музика“, „Музика“ и „Джаз и поп изпълнителско изкуство“: 02 април; 23 април и 14 май 2017 г. от 10.00 ч. в Новата сграда на университета – бул. „България“ № 236, кабинет 509.
  4. Изобразително изкуство – за специалностите "Графичен дизайн с реклама" и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“: 22 април 2017 г. от 10.00 часа в Новата сграда на университета – бул. „България“ № 236, кабинет 103.

 

        Предварителни изпити през м. юни 2017 г. 

Бъл­гар­ски език - 3 юни

Психология - 4 юни

География на България - 4 юни

Биология - 4 юни

Ис­то­рия на Бъл­га­рия - 5 юни

Ма­те­ма­ти­ка - 5 юни

Хи­мия - 5 юни

Теология - 5 юни

Английски език - 6 юни

Ин­фор­ма­ти­ка - 6 юни

Тест със събеседване по физика - 6 юни

Начало на изпитите – 9.00 часа.

Изпит за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда от 3 до 6 юни 2017 г. от 14.00 до 17.00 часа в Рек­то­ра­та на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив.

Последна промяна на 14 Март 2017

Съседни