уеб достъпен сайт български език английски език

Обществени поръчки - Публични покани

 

1. Учебно-тренировъчна зала на ПУ "Паисий Хилендарски" III етап - Строеж на тренировъчно игрище

 Публична покана (9039263)

 Договор

 Ценова оферта

 Техническо предложение

 Декларация за приемане условията на договора

 Съобщение до медиите

 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

 Декларация за ползване на подизпълнители

 Проекти

 Архитектура

 Вертикална планировка

 Ел. част

 В/К част

 Конструкции

 Ситуация

 Количествена сметка

 Отговор по чл. 101 б ал. 6

 ПРОТОКОЛ


 

2. Периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали за ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив, за 2015 година

 Публична покана  (9040505)

 Договор

 Ценова оферта

 Техническо предложение

 Декларация за приемане условията на договора

 Съобщение до медиите

 ПРОТОКОЛ

 ДОГОВОР


 

3. Периодична доставка чрез закупуване на консумативи за офис техника за ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив, за 2015 година

 Публична покана  (9040507)

 Договор

 Ценова оферта

 Техническо предложение

 Декларация за приемане условията на договора

 Съобщение до медиите

 ПРОТОКОЛ


 

4. Основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда катедра "Руска филология" - довършителни работи по Електро, В/К и ОВК

Публична покана (9041653)

1. Количествена сметка

2. Декларация за ползване на подизпълнител

3. Декларация за приемане условията на договора

4. Договор за обществена поръчка

5. Техническо предложение

6. Ценова оферта

7. Съобщение до медиите

8. Декларация по чл. 47 ал. 9

9. Декларация за оглед на място

 


 

5. Доставка на гориво 

1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА  (9047547)

2. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - приложение 3

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОР- приложение 1

4. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР -приложение 2

5. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - приложение 4

6. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

7. ПРОТОКОЛ

 


 

6. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

1. РЕШЕНИЕ (713786)

2. ПОКАНА

3. ДЕКЛАРАЦИЯ

4. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

5. ДОКЛАД

6. РЕШЕНИЕ

 


 

 7. ПОКАНА ЗА ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

1.ПУБЛИЧНА ПОКАНА (9052960)

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

3. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР- ПРИЛОЖЕНИЕ2

4. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 3

5. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 4

6. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

7. ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8. ПРОТОКОЛ

9. ДОГОВОР

 


 

8.ПОКАНА ЗА ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ОРИГИНАЛНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА

1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА (9053035)

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

3. ПРОЕКТ НА ДOГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЕ 2

4. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 3

5. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ -ПРИЛОЖЕНИЕ 4

6. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

7. ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8. ПРОТОКОЛ 1

9. ПРОТОКОЛ 2

 


 

9. ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

 

 Документ  Дата на публикуване
 1  1. ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА  08.07.2019
 2  2. ОФЕРТА 08.07.2019
 3   3. ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР  08.07.2019 
 4   4. ПРОТОКОЛ  19.07.2019 
 5   5. СКЛЮЧЕН  ДОГОВОР  22.07.2019 
     

 


 

 

 

Последна промяна на 22 Юли 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол