уеб достъпен сайт български език английски език

Архив до 01.10.2014г.

2014-09-25 ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ОП: "ИНЖЕНЕРИНГ НА СГРАДА"

2014-08-27 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ОП "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО"

2014-08-25 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ОП "РЕМОНТ НА УЧЕБНА СГРАДА"

2014-08-14 ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ПУ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

2014-07-01 ОП "РЕМОНТ НА СГРАДА"

2014-06-29 ОП "ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ"

2014-06-28 ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП "Ремонт на  учебна сграда"

2014-05-19 ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ПО ОП "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

2014-05-08 ОП "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

2014-03-27 ЗАСЕДАНИЕ ПО ОП "РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ"

2014-03-21 ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ

2014-03-14 ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ ПО ОП ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ

2014-02-27 ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОП "СИРИУС"

2014-02-03 ОП ЗА КОНСУМАТИВИ

2014-02-03 ОП ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

2014-01-24 ОП „РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ”

2014-01-07 ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ОП ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ

2014-01-06 ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ОП „СЪЗДАВАНЕ НА Е-РЕСУРСИ"

2014-01-06 ОП „СТАНДАРТИЗИРАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА РАЗНОТИПНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

2013-12-25 ПРОМЯНА НА ДАТИ ПО ОП „СЪЗДАВАНЕ НА Е-РЕСУРСИ”

2013-12-16 ОП „СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ И УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ”

2013-12-10 ОП ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

2013-11-13 ОП ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ

2013-11-11 ОТГОВОР НА ЗАДАДЕН ВЪПРОС ПО КОНКУРСА „ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ И ОБОРУДВАНЕ ПО 10 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

2013-11-04 РЕШЕНИЕ ПО ЗОП ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ

2013-11-02 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА Е-РЕСУРСИ!

2013-10-23 ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗОП ЗА „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГРАДЕН ФОНД“

2013-10-22 ОП ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА

2013-10-17 ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ В ПУ"

2013-10-15 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2013-10-11 ОП ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА

2013-08-28 ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СМР НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГРАДЕН ФОНД

2013-08-07 ОТНОСНО КОНКУРС ПО ЗОП ИНЖЕНЕРИНГ НА СГРАДА

2013-07-29 ОТНОСНО КОНКУРС ПО ЗОП ИНЖЕНЕРИНГ НА СГРАДА

2013-06-02 ОП ЗА ИНЖЕНЕРИНГ НА СГРАДА – СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

2013-06-02 ОП ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА НА ПЛОВДИВСКИ Е-УНИВЕРСИТЕТ (ПЕУ)

2013-03-08 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ

2013-03-01 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ЗОП-КОНСУМАТИВИ 

2013-02-21 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ЗОП-КАНЦ.МАТЕРИАЛИ

2013-01-11 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

2013-01-11 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА КОНСУМАТИВИ

2013-01-04 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА

2012-12-13 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА ЗАСТРАХОВКИ

2012-10-12 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА РЕМОНТ НА УЧЕБЕН ТЕАТЪР

2012-10-12 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО

2012-10-04 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ОСН.РЕМОНТ

2012-07-20 ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ СПОРТНА ЗАЛА - ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

2012-05-19 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТЕНА ПОРЪЧKA “Отпечатване и  доставка на ваучери за храна за персонала на ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

2012-02-02 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

2011-12-29 ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВА ОБЕКТА

2011-11-03 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ. ПОРЪЧКА: "Доставка на лабораторна техника по обособени позиции"

Последна промяна на 12 Януари 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол